București, România

Str. Nazarcea, Nr. 103, sector 1

București, România

Str. Nazarcea, Nr. 103, sector 1

contact@wolfconstruction.ro

Program: Luni – Vineri 9:00 – 17:00

contact@wolfconstruction.ro

Program: Luni – Vineri 9:00 – 17:00

(+4) 0786 874 604

Sunați-ne. Nu vă costa nimic.

(+4) 0786 874 604

Sunați-ne. Nu vă costa nimic.

PROIECTARE

SERVICII INTEGRATE

Arhitectură | Structură | Instalații

EXECUȚIE

SERVICII INTEGRATE

Case | Instalații | Renovări | Amenajări | Consolidări | Reabilitări | Hale metalice | Construcții industriale

Standarde SR EN ISO

Wolf Construction Co. beneficiază de sistem de management al calității și mediului, precum și al sănătății și securității ocupaționale, stabilit, documentat, implementat, menținut și îmbunătățit continuu conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007).

PROIECTARE

Arhitectură, Structură, Instalații

În vederea unui consens general în ceea ce privește execuția unei contrucții (indiferent de destinația acesteia) societatea noastră oferă servicii integrate de proiectare – arhitectură, structură și instalații. Tot în acest domeniu asigurăm consultanță integrată în ceea ce privește toate demersurile legale până la obținerea autorizației de construire.

[ DETALII ]

Oferim servicii de proiectare pentru toate tipurile de construcții, structuri (clădiri de locuit, clădiri social-culturale (centre sociale, învățământ, sănătate, sport, clădiri administrative), centre comerciale, clădiri industriale (hale, depozite), clădiri agrozootehnice (adăposturi pentru animale, depozite de produse agricole, clădiri pentru transportul călătorilor) etc.

Proiectarea este realizată de arhitecți și ingineri cu experiență bogată în proiectare, aplicând concepte moderne, utilizând programe moderne de calcul avansat și respectând codurile de proiectare în vigoare la data contractării serviciilor de proiectare.

De ce să ne alegi pe noi?
Soluțiile de proiectare sunt agrementate de experți tehnici . Calitatea proiectării este asigurată de verificatorii de proiecte atestați.

Câteva din serviciile oferite în domeniul proiectării:
– Proiectarea structurilor din beton armat;
– Proiectarea structurilor metalice;
– Proiectarea structurilor din zidărie;
– Proiectarea structurilor din lemn;
– Proiectarea structurilor din beton precomprimat cu armături preîntinse sau postîntinse;
– Proiectarea structurilor din beton cu armatură rigidă (BAR).

Soluții Optime
Sisteme de cofraj și schelă optimizate în concordanță cu specificacitatea proiectului, precum și liste de materiale necesare

Suport Tehnic
Suport tehnic și project-management continuu din partea specialiștilor noștri chiar și direct pe șantier

Planificare Fiabilă
Prin reglementări conforme sistemelor utilizate sau calcule statice

Ne implicăm în proiectare din faza de concept, ca să optimizăm dispunerea și dimensionarea tuturor elementelor care decurg din cerințele beneficiarilor.
Proiectam structuri din beton armat monolit, beton armat prefabricat, structuri din beton pretensionate, structuri metalice, structuri din lemn, structuri din lemn lamelar și soluții de consolidare ale structurilor existente.
Asiguram și urmărirea proiectelor în șantier, pentru verificarea implementării corecte a soluțiilor din proiect.

EXECUȚIE

Case

Prin case la roșu înțelegem executarea lucrărilor de infrastructură și suprastructură fără finisaje și fără partea exterioară a acoperișului.

[ DETALII ]

Prin case la cheie înțelegem case la roșu cu finisaje și instalații. Astfel odată finalizată casa la roșu, vom demara începerea lucrărilor de instalații și finisaje.

[ DETALII ]

Instalații

Instalațiile oricărei clădiri au o mare importanță. Acestea pun în valoare clădirea în faza de exploatare contribuind la confortul dorit. De aceea suntem extrem de atenți la executarea corectă și bine făcută a acestora.

[ DETALII ]

Renovări

Puteți reinventa aspectul, puteți adăuga elemente noi de design și de funcționalitate, cu un cost pe care îl veți dimensiona chiar dumneavoastră.

[ DETALII ]

Caracteristica lucrărilor exterioare o reprezintă faptul că acestea trebuie să reziste la factorii de mediu agresivi la care sunt supuse.

[ DETALII ]

Consolidări și Reabilitări

Firma noastră execută lucrări de reabilitare și consolidare structurală a clădirilor existente.

[ DETALII ]

Hale metalice

Construcții industriale

Misiune & Viziune

Misiunea și viziunea noastră au la bază promptitudinea, corectitudinea și seriozitatea în onorarea proiectelor.
Societatea noastră se adaptează nevoilor și posibilităților clienților, respectând termenele și bugetele stabilite.

De ce noi?

– perfecționiști, cu atenție la detalii;
– personal cu experiență;
– termene respectate;
– materiale de construcție agrementate;
– prețuri negociabile;

Echipă eficientă

Angajații societății noastre sunt caracterizați de o atitudine deschisă, cooperantă și onestă față de clienți, furnizori și subcontractanți. Colaborăm activ cu toți experții implicați în proiect, precum și cu clienții, pentru rezolvarea eficientă și benefică pentru toate părțile a tuturor problemelor apărute în timpul derulării proiectului.

Pasiune și pricepere

Fiecare proiect dezvoltat de noi de la zero sau propus de beneficiar demonstrează pasiunea și priceperea noastră în domeniul construcțiilor. Nu în ultimul rând, înțelegem că succesul este rezultatul unei echipe unite, a devotamentului și a termenelor și bugetelor respectate.

De ce noi?

– perfecționiști, cu atenție la detalii;
– personal cu experiență;
– termene respectate;
– materiale de construcție agrementate;
– prețuri negociabile;

Echipă eficientă

Angajații societății noastre sunt caracterizați de o atitudine deschisă, cooperantă și onestă față de clienți, furnizori și subcontractanți. Colaborăm activ cu toți experții implicați în proiect, precum și cu clienții, pentru rezolvarea eficientă și benefică pentru toate părțile a tuturor problemelor apărute în timpul derulării proiectului.

Pasiune și pricepere

Fiecare proiect dezvoltat de noi de la zero sau propus de beneficiar demonstrează pasiunea și priceperea noastră în domeniul construcțiilor. Nu în ultimul rând, înțelegem că succesul este rezultatul unei echipe unite, a devotamentului și a termenelor și bugetelor respectate.